V posledných rokoch sme sa postupne dokázali zjednotiť na podpore kresťanských kandidátov vo viacerých voľbách a boli sme mimoriadne úspešní. Keď ideme spoločne, dokážeme prinášať Božie kráľovstvo do spoločnosti jasným a viditeľným spôsobom.

Preto vám ako lídri kresťanských spoločenstiev z celého Slovenska dávame opäť do pozornosti overených a spoľahlivých kresťanských kandidátov.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu je potrebné vybrať si kandidátku jednej politickej strany, na ktorej môžete zakrúžkovať dve mená. My vám odporúčame kandidátku Kresťanskej únie (číslo 28).

Na jej čele sú overení kresťanskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek, ktorí už dnes v Európskom parlamente reprezentujú hodnoty Božieho kráľovstva. Anna Záborská je dlhoročne uznávaná prolife politička s rešpektom po celej Európe. Branislav Škripek sa ako prvý Slovák stal predsedom medzinárodného kresťanského politického hnutia ECPM a nedávno bol vyhodnotený ako najvplyvnejší slovenský europoslanec.

Na kandidátke Kresťanskej únie sa nachádza aj Lukáš Ronec, poslanec mesta Trenčín a člen chválovej skupiny Lámačské chvály či členovia Koinónie Ján Krstiteľ z Prešova a ďalší členovia našich spoločenstiev.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu býva pravidelne malá účasť. Preto je veľká šanca pre nás kresťanov dosiahnuť výborný výsledok a zvoliť tam viacero kresťanských kandidátov. Veľmi dôležité je ísť voliť a povzbudiť aj ľudí z nášho kresťanského okolia, aby išli voliť tiež.

Na kandidátke Kresťanskej únie máme naozaj veľkú možnosť našimi hlasmi dostať do Európskeho parlamentu medzi nami overených ľudí a nemusíme sa obávať, že by naše hlasy prepadli, alebo boli nimi zvolení ľudia, ktorí jasne nereprezentujú princípy Božieho kráľovstva.

Všetci kandidáti Kresťanskej únie budú odvážne a nahlas, ale aj odborne a konštruktívne, zastupovať kresťanský hlas v Európe. Prosím, nezabudnite, a informujte o tomto ďalších.

V sobotu 25. mája volíme do Európskeho parlamentu kandidátov Kresťanskej únie – číslo 28. Viac nájdete na https://krestanskaunia.sk

Kandidáti Kresťanskej únie (zakrúžkovať môžete najviac dvoch kandidátov) :

Anna Záborská, Branislav Škripek, Lýdia Pilková, Lukáš Ronec, Peter Broz, Lucia Baranová Maliňáková, Martin Smrčo, Miroslav Baník, Alena Harvanová, Daniel Lukáč