Anna Záborská

4

Niečo o mne

Anna je kresťanská politička a predsedníčka Kresťanskej únie. So svojím otcom Antonom Neuwirthom a mnohými ďalšími spoluzakladala kresťanskú politiku na Slovensku. Svoje skúsenosti lekárky využila aj vo svojej politickej práci, kde jej hlavnými témami bola kvalita zdravotníctva, ochrana a dôstojnosť života a podpora rodín s deťmi. Viac rokov zastupovala slovenských voličov v Európskom parlamente, kde presadzovala opatrenia na podporu rodín a matiek, ochranu nenarodeného života a stavala účinnú bariéru „genderovej ideológii“. Aj vďaka jej neúnavnej aktivite stroskotali viaceré snahy o presadenie „kultúry smrti“. Istanbulský dohovor je iba jeden z tých pokusov. Anna je vydatá, má dve deti a sedem vnúčat. Žije so svojím manželom Vladom a rodinou ich mladšej dcéry v Bojniciach.

A PREČO KANDIDUJEM?

Za kľúčovú hodnotu považujem rodinu. Rodinu ako spoločenstvo muža, ženy a ich detí. Rodinu musíme postaviť do stredu záujmu politiky. Je to najlepšie miesto pre výchovu detí, pre starostlivosť o chorých a odkázaných. Budem sa zasadzovať o čo najlepšie podmienky pre rodiny. V tejto oblasti mám tri hlavné priority:

  • podpora viacdetných rodín pracujúcich rodičov,
  • ocenenie neplatenej práce matiek v domácnostiach a
  • podporu rodín, ktoré sa starajú o svojich chorých a odkázaných členov.

Ochrana života a dôstojnosť človeka musí byť prioritou každej vlády. Podmienkou Kresťanskej únie a hnutia OĽaNO pre vstup do vlády, je zastavenie prijímania Istanbulského dohovoru, odmietnutie registrovaných partnerstiev a adopcií detí homosexuálmi, nerušenie prosociálnych opatrení, odmietnutie zmierňovania protidrogovej politiky a odmietanie prijímania nelegálnych migrantov.

Kontakt na mňa

Ďalší kandidáti

Hľadáte ďalších kresťanských kandidátov?
Môžete sa inšpirovať stránkou krestanskikandidati.sk.