Mgr. Balázs Szamaranszký

21

Niečo o mne

Dátum narodenia: 18.7.1987

Obec trvalého bydliska: Bratislava

Súčasná pracovná pozícia: Manažér IT

Spoločenstvo/zbor: Apoštolská Cirkev Bratislava

Politiku som od mladosti vždy intenzívne sledoval, analyzoval a prežíval. Tento záujem sa pretavil aj do organizovania diskusných fór na témy politiky, etiky, kresťanstva a aj členstvom v Spoločenstve Ladislava Hanusa. Preto keď mi ponúkli možnosť kandidovať, bolo prirodzeným vyústením posunúť sa od teórie k praxi. Ako kresťan som cítil povolanie slúžiť a moja služba mala rôzne formy. Slúžil som roky mladým, bezdomovcom, ako učiteľ v cirkvi a cítim, že robiť politiku je tiež súčasťou Kristovho veľkého povolania slúžiť svojmu blížnemu (Ev. Mat 22,39). Verím, že politika je formou lásky k svetu okolo nás a možnosť priniesť svetlo a kresťanské hodnoty. Politika sa nás všetkých týka a je na nás, či necháme náš hlas zaznieť. Keď to zhrniem, tak kandidovať som sa rozhodol, pretože politiku vnímam ako službu blížnemu, ako možnosť byť soľou a svetlom a ako možnosť postaviť sa za kresťanské hodnoty.

 Hlavné body môjho volebného programu:

  • chcem župu úplne bez korupcie a s maximálnou transparenciou, vedenú odborníkmi
  • chcem sa zasadiť za to, aby cestovanie bez auta bolo preferovaným spôsobom dopravy, a to efektívne, rýchlo a pohodlne
  • chcem, aby Bratislavský kraj bol pre ľudí miestom pre dobrý život

Kontakt na mňa

Ďalší kandidáti z Bratislavského kraja

57

Ing. Martin Štuk

Okres Bratislava V - Petrzalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Vedúci kancelárie europoslanca, člen Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

28

Marek Machata

Okres Bratislava II - Ružinov

Projektový manažér, člen spoločenstva Slovo života international Bratislava

6

Marek Staňo

Okres Pezinok

Predajca rezidenčných nehnuteľností, člen spoločenstva Slovo života international Bratislava

6

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Okres Bratislava II - Podunajské Biskupice

Právnik a univerzitný učiteľ, člen Bratislavského rodinného spoločenstva pri tíme Návrat domov

24

Pavel Chvojka

Okres Bratislava V - Petrzalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Manažér, člen spoločenstva Saleziáni spolupracovníci

5

Peter Kremský

Okres Pezinok

Manažér, člen cirkevného zboru BJB Viera

Hľadáte ďalších kresťanských kandidátov vo vašom kraji?
Môžete sa inšpirovať stránkou krestanskikandidati.sk.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Ako voliť?

Kedy sa voľby uskutočnia?

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 4. novembra 2017 (v sobotu) od 7:00 do 22:00.

Kde je moja volebná miestnosť?
Na miesto vášho trvalého pobytu vám obec doručí poštou miesto a čas konania volieb. Ak túto informáciu neobdržíte, kontaktujte vašu obec.

Deň volieb

1

Zoberte si svoj občiansky preukaz. Hlasovať môžete len v obci svojho trvalého pobytu, tzn. volebnom okrsku v ktorého zozname voličov ste zapísaný.

2

Pozvite voliť ďalších plnoletých členov vašej rodiny.

3

Príďte do volebnej miestnosti a predložte volebnej komisii občiansky preukaz.

4

Prevezmite hlasovacie lístky a potvrďte to svojím podpisom.

5

Zakrúžkujte kandidátov Našej voľby a prípadne ďalších, pri ktorých nepochybujete o ich schopnostiach, hodnotách a charaktere.

6

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, môžete zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

7

Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta.

8

Vyplnené hlasovacie lístky umiestnite do obálky a zalepte ju.

9

Obálku vhodťe do volebnej urny.

10

Zvyšné hárky hodťe do koša určeného na nepoužité hárky.

GRATULUJEME

Svojimi hlasmi ste ovplyvnili budúcnosť vášho kraja na najbližších 5 rokov 🙂

Ako podporiť

E-mailom

Statusom na facebooku

Finančne prevodom na náš transparentný účet:

SK56 0900 0000 0051 3376 7160

Modlitebne – pozývame ťa k modlitbám za voľby do VÚC 2017. Všetky info na

8dniteraz.krestanvpolitike.sk

Zaves si na Facebook titulnú fotku – vo voľbách do VÚC volím kresťanských kandidátov.

Čo je naša voľba?

Naša voľba je slobodnou iniciatívou lídrov kresťanských spoločenstiev a zborov na Slovensku. Podporujeme členov našich spoločenstiev, ktorí prijali Božie povolanie vstúpiť do politiky. Zároveň však chceme povzbudiť všetkých kresťanov, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za krajinu, v ktorej žijeme.

V posledných rokoch sme na Slovensku svedkami duchovného prebudenia. K Bohu prichádzajú tisíce ľudí, odovzdávajú mu svoje životy a modlia sa za Slovensko.
To všetko v čase, keď sa v mnohých iných európskych krajinách vyprázdňujú kostoly a kresťanská viera sa stáva okrajovou záležitosťou.

Prebudenie nie je len čisto duchovnou či náboženskou záležitosťou. Pred niekoľkými rokmi to kresťanským spoločenstvám pomohla lepšie pochopiť vízia nazvaná 7 vrchov. Tá hovorí, že pre vzrast Božieho kráľovstva v spoločnosti je rozhodujúce, kto bude ovplyvňovať sedem kľúčových oblastí: rodina, vzdelávanie, podnikanie, média, politika, zábava a náboženstvo. Preto sa ako kresťania nemôžeme izolovať a ohraničiť svoju duchovnú službu len na oblasť náboženstva a cirkvi.

Jednou z týchto oblastí je aj politika. Jej stav a úroveň na Slovensku je dlhodobo neuspokojivý.
Boh viedol srdcia lídrov kresťanských spoločenstiev, aby sa začali modliť za politiku a nebáli sa do nej aj vstúpiť.

....

Iniciatíva Naša voľba je teda našou odpoveďou na Božie volanie angažovať sa v spoločnosti a priniesť Božie kráľovstvo do politiky na Slovensku.

Predstavujeme a podporujeme kandidátov, ktorí sú členmi našich modlitbových kresťanských spoločenstiev, zborov či komunít. Sú to ľudia, ktorých dlhodobo poznáme, a ktorých svedectvo života je pre nás zárukou, že budú schopnými a charakternými zástupcami kresťanských hodnôt v politike.

Pri odporúčaní sme hľadeli skôr na konkrétnu osobnosť ako na stranícke tričko.
Nájdete tu preto ľudí, ktorí kandidujú ako nezávislí, ale aj kandidátov koalície OĽANO-KDH-SAS-NOVA.

Okrem členov našich spoločenstiev kandidujú za poslancov alebo županov samozrejme aj iní kresťanskí kandidáti.
V žiadnom prípade si nemyslíme, že len my máme patent na kresťanskú politiku.

Ak by ste chceli spoznať aj iných kandidátov, ktorí sa hlásia ku kresťanskému presvedčeniu, môžete navštíviť web krestanskikandidati.sk. Všetkých kandidátov na tom webe však už osobne nepoznáme, nemáme ich overených spoločným životom a službou, a tak sa za nich nemôžeme zaručiť s takou istotou, ako je to u kandidátov na webe Naša voľba.

....

Boh otvára kresťanom na Slovensku dvere do politiky. Vstúpime alebo dovolíme, aby sa tieto dvere zavreli, a my stratíme roky, ba možno až desaťročia?

Neobstojí tvrdenie, že niet koho voliť. Ak si sám nešiel kandidovať, môžeš si vybrať z množstva dobrých kandidátov.

Slovensko potrebuje na kľúčových miestach charakterných a schopných ľudí verných Bohu a jeho princípom. Veríme, že takými sú práve kandidáti Našej voľby.

Voľby do VÚC sú aj pre teba Božou výzvou. Nájdi si dobrých kandidátov vo svojom okrese, podpor ich vo svojom okolí a choď 4. novembra voliť!

Evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň nájdete tu.