Barbora Birnerová

5

Niečo o mne

Dátum narodenia: 7.4.1977

Obec trvalého bydliska: Žilina

Súčasná pracovná pozícia: Matka na predĺženej rodičovskej dovolenke

Spoločenstvo/zbor: Zbor evanjelickej cirkvi v Žiline

Popri svojej práci: spolu s manželom vedieme tvorivé dielne, detské besiedky, divadelné predstavenia pre deti a vytváram komentované scénky na detských omšiach

Ako mama štyroch detí, profesiou vysokoškolská učiteľka v oblasti sociálnej a rodinnej politiky, túžim zlepšiť postavenie rodín v spoločnosti. Atmosféra v súčasnosti viac praje rodinám, ktoré majú viac áut ako detí. Deti a ich formovanie sú predsa budúcnosťou cirkvi i celej krajiny. Mojou motiváciou je, aby aj v krajskej politike boli ľudia s pevným charakterom a zásadami, odhodlaní bojovať proti nefunkčnému spravovaniu verejného sektora a korupcii. Túžim však vstúpiť do politiky v tíme ľudí, ktorí sú ochotní slúžiť druhým. S radosťou som prijala ponuku kresťanov, ktorí Pánovi povedali: „Idem!“ Verím, že spoločne budeme môcť meniť tvár politiky v kraji. Politika je aj duchovný boj.

Hlavné témy môjho volebného programu:

  • kraj priateľský k rodinám s deťmi – vytváranie detských kútikov, ihrísk a iných výhod v pôsobnosti kraja pre všetky deti, aj tie z viacpočetných rodín
  • kraj priateľský k bicyklom – budovanie cyklochodníkov popri cestách
  • kraj, ktorý netoleruje korupciu – nekalé praktiky vo verejnom sektore treba pomenovať a potrestať

Osobnosti a podporovatelia mojej kampane:

Na Barbore si vážim schopnosť dlhodobej, pravidelnej a nezištnej služby v našom kostole pri detských sv. omšiach, rozhľadenosť, poctivé hľadanie pravdy a v neposlednom rade kreatívnu starostlivosť o vlastnú rodinu. Budem rád, ak nás vo VÚC bude zastupovať práve ona, modlím sa za to.”

Ondrej Tarana (kapucín a kňaz)

„Vážim si a podporujem veriacich ľudí, ktorí aktívne vstupujú do obnovy verejného života v našom kraji.“

Marán Kaňuch (evanjelický farár)

Kontakt na mňa

Ďalší kandidáti z Žilinského kraja

18

Ján Prílepok

Okres Dolný Kubín

Ekonóm

37

Jozef Kavecký

Okres Žilina

Živnostník, člen spoločenstva SiNaj

4

Juraj Jakubík

Okres Bytča

Etnológ Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, člen spoločenstva Efata

8

Peter Jonák

Okres Dolný Kubín

Komunálny poslanec, člen spoločenstva SNE

Hľadáte ďalších kresťanských kandidátov vo vašom kraji?
Môžete sa inšpirovať stránkou krestanskikandidati.sk.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Ako voliť?

Kedy sa voľby uskutočnia?

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 4. novembra 2017 (v sobotu) od 7:00 do 22:00.

Kde je moja volebná miestnosť?
Na miesto vášho trvalého pobytu vám obec doručí poštou miesto a čas konania volieb. Ak túto informáciu neobdržíte, kontaktujte vašu obec.

Deň volieb

1

Zoberte si svoj občiansky preukaz. Hlasovať môžete len v obci svojho trvalého pobytu, tzn. volebnom okrsku v ktorého zozname voličov ste zapísaný.

2

Pozvite voliť ďalších plnoletých členov vašej rodiny.

3

Príďte do volebnej miestnosti a predložte volebnej komisii občiansky preukaz.

4

Prevezmite hlasovacie lístky a potvrďte to svojím podpisom.

5

Zakrúžkujte kandidátov Našej voľby a prípadne ďalších, pri ktorých nepochybujete o ich schopnostiach, hodnotách a charaktere.

6

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, môžete zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

7

Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta.

8

Vyplnené hlasovacie lístky umiestnite do obálky a zalepte ju.

9

Obálku vhodťe do volebnej urny.

10

Zvyšné hárky hodťe do koša určeného na nepoužité hárky.

GRATULUJEME

Svojimi hlasmi ste ovplyvnili budúcnosť vášho kraja na najbližších 5 rokov 🙂

Ako podporiť

E-mailom

Statusom na facebooku

Finančne prevodom na náš transparentný účet:

SK56 0900 0000 0051 3376 7160

Modlitebne – pozývame ťa k modlitbám za voľby do VÚC 2017. Všetky info na

8dniteraz.krestanvpolitike.sk

Zaves si na Facebook titulnú fotku – vo voľbách do VÚC volím kresťanských kandidátov.

Čo je naša voľba?

Naša voľba je slobodnou iniciatívou lídrov kresťanských spoločenstiev a zborov na Slovensku. Podporujeme členov našich spoločenstiev, ktorí prijali Božie povolanie vstúpiť do politiky. Zároveň však chceme povzbudiť všetkých kresťanov, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za krajinu, v ktorej žijeme.

V posledných rokoch sme na Slovensku svedkami duchovného prebudenia. K Bohu prichádzajú tisíce ľudí, odovzdávajú mu svoje životy a modlia sa za Slovensko.
To všetko v čase, keď sa v mnohých iných európskych krajinách vyprázdňujú kostoly a kresťanská viera sa stáva okrajovou záležitosťou.

Prebudenie nie je len čisto duchovnou či náboženskou záležitosťou. Pred niekoľkými rokmi to kresťanským spoločenstvám pomohla lepšie pochopiť vízia nazvaná 7 vrchov. Tá hovorí, že pre vzrast Božieho kráľovstva v spoločnosti je rozhodujúce, kto bude ovplyvňovať sedem kľúčových oblastí: rodina, vzdelávanie, podnikanie, média, politika, zábava a náboženstvo. Preto sa ako kresťania nemôžeme izolovať a ohraničiť svoju duchovnú službu len na oblasť náboženstva a cirkvi.

Jednou z týchto oblastí je aj politika. Jej stav a úroveň na Slovensku je dlhodobo neuspokojivý.
Boh viedol srdcia lídrov kresťanských spoločenstiev, aby sa začali modliť za politiku a nebáli sa do nej aj vstúpiť.

....

Iniciatíva Naša voľba je teda našou odpoveďou na Božie volanie angažovať sa v spoločnosti a priniesť Božie kráľovstvo do politiky na Slovensku.

Predstavujeme a podporujeme kandidátov, ktorí sú členmi našich modlitbových kresťanských spoločenstiev, zborov či komunít. Sú to ľudia, ktorých dlhodobo poznáme, a ktorých svedectvo života je pre nás zárukou, že budú schopnými a charakternými zástupcami kresťanských hodnôt v politike.

Pri odporúčaní sme hľadeli skôr na konkrétnu osobnosť ako na stranícke tričko.
Nájdete tu preto ľudí, ktorí kandidujú ako nezávislí, ale aj kandidátov koalície OĽANO-KDH-SAS-NOVA.

Okrem členov našich spoločenstiev kandidujú za poslancov alebo županov samozrejme aj iní kresťanskí kandidáti.
V žiadnom prípade si nemyslíme, že len my máme patent na kresťanskú politiku.

Ak by ste chceli spoznať aj iných kandidátov, ktorí sa hlásia ku kresťanskému presvedčeniu, môžete navštíviť web krestanskikandidati.sk. Všetkých kandidátov na tom webe však už osobne nepoznáme, nemáme ich overených spoločným životom a službou, a tak sa za nich nemôžeme zaručiť s takou istotou, ako je to u kandidátov na webe Naša voľba.

....

Boh otvára kresťanom na Slovensku dvere do politiky. Vstúpime alebo dovolíme, aby sa tieto dvere zavreli, a my stratíme roky, ba možno až desaťročia?

Neobstojí tvrdenie, že niet koho voliť. Ak si sám nešiel kandidovať, môžeš si vybrať z množstva dobrých kandidátov.

Slovensko potrebuje na kľúčových miestach charakterných a schopných ľudí verných Bohu a jeho princípom. Veríme, že takými sú práve kandidáti Našej voľby.

Voľby do VÚC sú aj pre teba Božou výzvou. Nájdi si dobrých kandidátov vo svojom okrese, podpor ich vo svojom okolí a choď 4. novembra voliť!

Evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň nájdete tu.