doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD.

13

Niečo o mne

Dátum narodenia: 6.7.1975

Obec trvalého bydliska: Stropkov

Súčasná pracovná pozícia: Vysokoškolský učiteľ

Spoločenstvo/zbor: Koinonia Ján Krstiteľ, Prešov

Popri svojej práci: pracujem ako dobrovoľník v o. z. Slovenský skauting

Prešovský kraj je miestom, kde žijem a trávim voľný čas. Má bohaté spoločenské, kultúrne, duchovné i ekonomické možnosti, ktoré sú však slabo využívané a rozvíjané v prospech jeho obyvateľov. Sám vidím obrovskú stagnáciu, nedostatok pracovných príležitostí, odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia, slabé sociálne podmienky i starostlivosť o nízkopríjmových seniorov, chýba zlepšenie podnikateľských podmienok či naštartovanie cestovného ruchu. Kvalita života je pre ľudí rozhodujúca, aby ľudia neodchádzali za prácou do zahraničia, a z menších miest do väčších. O to viac je táto situácia dôležitá pre rodiny, veď sám mám s manželkou štyri deti. Preto chcem vytvárať dobré podmienky pre zvyšovanie kvality života všetkých ľudí, zvlášť rodín, aby sme zostávali žiť v našom kraji. Svojimi skúsenosťami chcem zlepšiť rozvoj pracovných príležitostí v meste Stropkov a v okolí, pracovať na kvalitných sociálnych službách, využiť možnosti cestovného ruchu a ponúkať istotu rodinám. Uvedomujem si, že na dosiahnutie úspechov je potrebná aktívna spolupráca všetkých občanov, poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, a preto aj ja kandidujem pre všetkých ľudí. Teraz je príležitosť vytvoriť dobré podmienky a možnosti pre slušný život, čo v vnímam aj ako svoj osobný záväzok. To sa nám môže spoločne podariť, potrebuje to však novú energiu.

Hlavné témy môjho volebného programu:

  • zlepšenie dopravnej situácie – nevyriešená situácia s R4 a hlavný kamiónový ťah z Maďarska do Poľska cez: Turany n/Ondavou, Miňovce, Breznica, Sitníky, mesto Stropkov Tisinec a Duplín. Nekvalitné cesty, bez ktorých investori neprinesú pracovné príležitosti do regiónu. Cesty sú strategické aj pre rozvoj cestovného ruchu.
  • vysoká nezamestnanosť v okrese Stropkov – v našom okrese je stále nedostatok pracovných príležitostí, ktoré sú závislé na vytvorenie vhodných podmienok pre investorov ako aj hľadanie iných pracovných možností a príležitostí hlavne pre mladých ľudí, ktorí z nášho mesta a okresu odchádzajú preč za prácou. Dlhodobejšie to má negatívny dopad na rodiny.
  • zdravotníctvo, pohotovosť pre deti a dospelých – budem bojovať zato, aby detská pohotovosť cez víkend nebola len do 14:30 a pohotovosť pre dospelých len do 18:00. Ako otec 4 detí viem, že v noci napr. pri laryngitíde zavážia minúty, aby opuchnuté hlasivky nezadusili malé dieťa, no neviem si predstaviť, že by mal otec rodiny v tom strese otec utekať do svidníckej nemocnice a tam hľadať pohotovostnú ambulanciu. Vo väčších mestách je pohotovosť 24 h.

Kontakt na mňa

Ďalší kandidáti z Prešovského kraja

95

Andrea Turčanová

Okres Prešov

Primátorka, členka spoločenstva Hnutie svetlo-život (Oáza)

76

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Okres Prešov

Vysokoškolský učiteľ, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

79

František Porochnavý, Mgr.

Okres Prešov

Product specialist, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

23

Ing. Jozef Demčák

Okres Prešov

Podnikateľ, člen spoločenstva MaranaTha

53

Ing. Martin Kovalčík

Okres Prešov

Koordinátor pre IT, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

5

Ing. Miroslav Bartko

Okres Prešov

Podnikateľ, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

88

Ing. Peter Šmeringai, PhD.

Okres Prešov

Vysokoškolský učiteľ, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

9

Ján Gondek

Okres Stará Ľubovňa

Starosta obce, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

6

Jozef Bubnár

Okres Vranov nad Topľou

Učiteľ

4

JUDr. Lýdia Budziňáková

Okres Levoča

Podniková právnička, členka spoločenstva Vinica

19

Martin Matuš

Okres Sabinov

Technik, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

66

Mgr. Jozef Lukáč

Okres Prešov

Poslanec NR SR, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

7

Mgr. Katarína Heredošová, DiF.art

Okres Sabinov

Riaditeľka ZUŠ, členka Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

6

Mgr. Peter Harvan

Okres Svidník

Podnikateľ, člen Koinonie Ján Krstiteľ Prešov

21

MUDr. František Orlovský

Okres Stará Ľubovňa

Lekár, člen spoločenstva Hnutie svetlo život, Donum vitae a Spoločenstvo dobrého pastiera

48

Radomír Kizek

Okres Prešov

Živnostík, člen spoločenstva MaranaTha

Hľadáte ďalších kresťanských kandidátov vo vašom kraji?
Môžete sa inšpirovať stránkou krestanskikandidati.sk.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Ako voliť?

Kedy sa voľby uskutočnia?

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 4. novembra 2017 (v sobotu) od 7:00 do 22:00.

Kde je moja volebná miestnosť?
Na miesto vášho trvalého pobytu vám obec doručí poštou miesto a čas konania volieb. Ak túto informáciu neobdržíte, kontaktujte vašu obec.

Deň volieb

1

Zoberte si svoj občiansky preukaz. Hlasovať môžete len v obci svojho trvalého pobytu, tzn. volebnom okrsku v ktorého zozname voličov ste zapísaný.

2

Pozvite voliť ďalších plnoletých členov vašej rodiny.

3

Príďte do volebnej miestnosti a predložte volebnej komisii občiansky preukaz.

4

Prevezmite hlasovacie lístky a potvrďte to svojím podpisom.

5

Zakrúžkujte kandidátov Našej voľby a prípadne ďalších, pri ktorých nepochybujete o ich schopnostiach, hodnotách a charaktere.

6

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, môžete zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

7

Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta.

8

Vyplnené hlasovacie lístky umiestnite do obálky a zalepte ju.

9

Obálku vhodťe do volebnej urny.

10

Zvyšné hárky hodťe do koša určeného na nepoužité hárky.

GRATULUJEME

Svojimi hlasmi ste ovplyvnili budúcnosť vášho kraja na najbližších 5 rokov 🙂

Ako podporiť

E-mailom

Statusom na facebooku

Finančne prevodom na náš transparentný účet:

SK56 0900 0000 0051 3376 7160

Modlitebne – pozývame ťa k modlitbám za voľby do VÚC 2017. Všetky info na

8dniteraz.krestanvpolitike.sk

Zaves si na Facebook titulnú fotku – vo voľbách do VÚC volím kresťanských kandidátov.

Čo je naša voľba?

Naša voľba je slobodnou iniciatívou lídrov kresťanských spoločenstiev a zborov na Slovensku. Podporujeme členov našich spoločenstiev, ktorí prijali Božie povolanie vstúpiť do politiky. Zároveň však chceme povzbudiť všetkých kresťanov, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za krajinu, v ktorej žijeme.

V posledných rokoch sme na Slovensku svedkami duchovného prebudenia. K Bohu prichádzajú tisíce ľudí, odovzdávajú mu svoje životy a modlia sa za Slovensko.
To všetko v čase, keď sa v mnohých iných európskych krajinách vyprázdňujú kostoly a kresťanská viera sa stáva okrajovou záležitosťou.

Prebudenie nie je len čisto duchovnou či náboženskou záležitosťou. Pred niekoľkými rokmi to kresťanským spoločenstvám pomohla lepšie pochopiť vízia nazvaná 7 vrchov. Tá hovorí, že pre vzrast Božieho kráľovstva v spoločnosti je rozhodujúce, kto bude ovplyvňovať sedem kľúčových oblastí: rodina, vzdelávanie, podnikanie, média, politika, zábava a náboženstvo. Preto sa ako kresťania nemôžeme izolovať a ohraničiť svoju duchovnú službu len na oblasť náboženstva a cirkvi.

Jednou z týchto oblastí je aj politika. Jej stav a úroveň na Slovensku je dlhodobo neuspokojivý.
Boh viedol srdcia lídrov kresťanských spoločenstiev, aby sa začali modliť za politiku a nebáli sa do nej aj vstúpiť.

....

Iniciatíva Naša voľba je teda našou odpoveďou na Božie volanie angažovať sa v spoločnosti a priniesť Božie kráľovstvo do politiky na Slovensku.

Predstavujeme a podporujeme kandidátov, ktorí sú členmi našich modlitbových kresťanských spoločenstiev, zborov či komunít. Sú to ľudia, ktorých dlhodobo poznáme, a ktorých svedectvo života je pre nás zárukou, že budú schopnými a charakternými zástupcami kresťanských hodnôt v politike.

Pri odporúčaní sme hľadeli skôr na konkrétnu osobnosť ako na stranícke tričko.
Nájdete tu preto ľudí, ktorí kandidujú ako nezávislí, ale aj kandidátov koalície OĽANO-KDH-SAS-NOVA.

Okrem členov našich spoločenstiev kandidujú za poslancov alebo županov samozrejme aj iní kresťanskí kandidáti.
V žiadnom prípade si nemyslíme, že len my máme patent na kresťanskú politiku.

Ak by ste chceli spoznať aj iných kandidátov, ktorí sa hlásia ku kresťanskému presvedčeniu, môžete navštíviť web krestanskikandidati.sk. Všetkých kandidátov na tom webe však už osobne nepoznáme, nemáme ich overených spoločným životom a službou, a tak sa za nich nemôžeme zaručiť s takou istotou, ako je to u kandidátov na webe Naša voľba.

....

Boh otvára kresťanom na Slovensku dvere do politiky. Vstúpime alebo dovolíme, aby sa tieto dvere zavreli, a my stratíme roky, ba možno až desaťročia?

Neobstojí tvrdenie, že niet koho voliť. Ak si sám nešiel kandidovať, môžeš si vybrať z množstva dobrých kandidátov.

Slovensko potrebuje na kľúčových miestach charakterných a schopných ľudí verných Bohu a jeho princípom. Veríme, že takými sú práve kandidáti Našej voľby.

Voľby do VÚC sú aj pre teba Božou výzvou. Nájdi si dobrých kandidátov vo svojom okrese, podpor ich vo svojom okolí a choď 4. novembra voliť!

Evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň nájdete tu.