Ing. Martin Štuk

57

Niečo o mne

Dátum narodenia: 21.3.1977

Obec trvalého bydliska: Bratislava

Súčasná pracovná pozícia: Vedúci kancelárie europoslanca

Spoločenstvo/zbor: Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Otcov dom

Popri svojej práci: pracujem s mládežou, som inovátor

Ako tínedžer som prežil osobné obrátenie k Bohu. Zmenilo to môj život. Pod vplyvom tejto premeny som prežil zápal pomáhať druhým. Robil som to ako misijný pracovník v Spoločenstve pri Dóme svätého Martina, robím to ako vedúci mládežníckeho táboru www.lifecamp.sk a posledných 5 rokov ako asistent a vedúci kancelárie Braňa Škripeka. Stále ma baví táto misia a chcel by som ju, ak mi bude zverený mandát, preniesť aj do VÚC. Boh nám určil túto zem do správcovstva, máme sa u ňu starať. Voľby do Bratislavského samosprávneho kraja sú pre mňa príležitosťou zlepšiť jeho fungovanie a financovanie jeho politík tak, aby slúžil svojim občanom efektívne a transparentne.

Hlavné témy môjho volebného programu:

  • vodné hospodárstvo s obnovenými vodnými zdrojmi a zvýšenou kapacitou bude lepšie čeliť nastávajúcim klimatickým zmenám, dôsledná recyklácia odpadov vytvorí nové pracovné príležitosti, ušetrí zdroje a pomôže prírode
  • cesty II. a III. triedy potrebujeme previesť do tretieho tisícročia, občania si zaslúžia kvalitný a pravidelne obnovovaný povrch ako aj celoročne viditeľné označenie
  • potrebujeme kreatívne ihriská pre násťročných, aby nedevastovali tie pre malé deti, starší ľudia nemajú byť izolovaní v zariadeniach, ale treba ich použiť ako tvorivú silu pre budovanie komunitných centier, vytvorenie chránených zelených miniparčíkov v sídliskových zónach pomôže mamičkám stráviť príjemný čas vo svojej štvrti

Osobnosti a podporovatelia mojej kampane:

Branislav Škripek (europoslanec)

Kontakt na mňa

Ďalší kandidáti z Bratislavského kraja

28

Marek Machata

Okres Bratislava II - Ružinov

Projektový manažér, člen spoločenstva Slovo života international Bratislava

6

Marek Staňo

Okres Pezinok

Predajca rezidenčných nehnuteľností, člen spoločenstva Slovo života international Bratislava

21

Mgr. Balázs Szamaranszký

Okres Bratislava IV - Karlova Ves

Manažér IT, člen Apoštolskej Cirkvi Bratislava

6

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.

Okres Bratislava II - Podunajské Biskupice

Právnik a univerzitný učiteľ, člen Bratislavského rodinného spoločenstva pri tíme Návrat domov

24

Pavel Chvojka

Okres Bratislava V - Petrzalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Manažér, člen spoločenstva Saleziáni spolupracovníci

5

Peter Kremský

Okres Pezinok

Manažér, člen cirkevného zboru BJB Viera

Hľadáte ďalších kresťanských kandidátov vo vašom kraji?
Môžete sa inšpirovať stránkou krestanskikandidati.sk.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Ako voliť?

Kedy sa voľby uskutočnia?

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 4. novembra 2017 (v sobotu) od 7:00 do 22:00.

Kde je moja volebná miestnosť?
Na miesto vášho trvalého pobytu vám obec doručí poštou miesto a čas konania volieb. Ak túto informáciu neobdržíte, kontaktujte vašu obec.

Deň volieb

1

Zoberte si svoj občiansky preukaz. Hlasovať môžete len v obci svojho trvalého pobytu, tzn. volebnom okrsku v ktorého zozname voličov ste zapísaný.

2

Pozvite voliť ďalších plnoletých členov vašej rodiny.

3

Príďte do volebnej miestnosti a predložte volebnej komisii občiansky preukaz.

4

Prevezmite hlasovacie lístky a potvrďte to svojím podpisom.

5

Zakrúžkujte kandidátov Našej voľby a prípadne ďalších, pri ktorých nepochybujete o ich schopnostiach, hodnotách a charaktere.

6

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, môžete zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

7

Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta.

8

Vyplnené hlasovacie lístky umiestnite do obálky a zalepte ju.

9

Obálku vhodťe do volebnej urny.

10

Zvyšné hárky hodťe do koša určeného na nepoužité hárky.

GRATULUJEME

Svojimi hlasmi ste ovplyvnili budúcnosť vášho kraja na najbližších 5 rokov 🙂

Ako podporiť

E-mailom

Statusom na facebooku

Finančne prevodom na náš transparentný účet:

SK56 0900 0000 0051 3376 7160

Modlitebne – pozývame ťa k modlitbám za voľby do VÚC 2017. Všetky info na

8dniteraz.krestanvpolitike.sk

Zaves si na Facebook titulnú fotku – vo voľbách do VÚC volím kresťanských kandidátov.

Čo je naša voľba?

Naša voľba je slobodnou iniciatívou lídrov kresťanských spoločenstiev a zborov na Slovensku. Podporujeme členov našich spoločenstiev, ktorí prijali Božie povolanie vstúpiť do politiky. Zároveň však chceme povzbudiť všetkých kresťanov, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za krajinu, v ktorej žijeme.

V posledných rokoch sme na Slovensku svedkami duchovného prebudenia. K Bohu prichádzajú tisíce ľudí, odovzdávajú mu svoje životy a modlia sa za Slovensko.
To všetko v čase, keď sa v mnohých iných európskych krajinách vyprázdňujú kostoly a kresťanská viera sa stáva okrajovou záležitosťou.

Prebudenie nie je len čisto duchovnou či náboženskou záležitosťou. Pred niekoľkými rokmi to kresťanským spoločenstvám pomohla lepšie pochopiť vízia nazvaná 7 vrchov. Tá hovorí, že pre vzrast Božieho kráľovstva v spoločnosti je rozhodujúce, kto bude ovplyvňovať sedem kľúčových oblastí: rodina, vzdelávanie, podnikanie, média, politika, zábava a náboženstvo. Preto sa ako kresťania nemôžeme izolovať a ohraničiť svoju duchovnú službu len na oblasť náboženstva a cirkvi.

Jednou z týchto oblastí je aj politika. Jej stav a úroveň na Slovensku je dlhodobo neuspokojivý.
Boh viedol srdcia lídrov kresťanských spoločenstiev, aby sa začali modliť za politiku a nebáli sa do nej aj vstúpiť.

....

Iniciatíva Naša voľba je teda našou odpoveďou na Božie volanie angažovať sa v spoločnosti a priniesť Božie kráľovstvo do politiky na Slovensku.

Predstavujeme a podporujeme kandidátov, ktorí sú členmi našich modlitbových kresťanských spoločenstiev, zborov či komunít. Sú to ľudia, ktorých dlhodobo poznáme, a ktorých svedectvo života je pre nás zárukou, že budú schopnými a charakternými zástupcami kresťanských hodnôt v politike.

Pri odporúčaní sme hľadeli skôr na konkrétnu osobnosť ako na stranícke tričko.
Nájdete tu preto ľudí, ktorí kandidujú ako nezávislí, ale aj kandidátov koalície OĽANO-KDH-SAS-NOVA.

Okrem členov našich spoločenstiev kandidujú za poslancov alebo županov samozrejme aj iní kresťanskí kandidáti.
V žiadnom prípade si nemyslíme, že len my máme patent na kresťanskú politiku.

Ak by ste chceli spoznať aj iných kandidátov, ktorí sa hlásia ku kresťanskému presvedčeniu, môžete navštíviť web krestanskikandidati.sk. Všetkých kandidátov na tom webe však už osobne nepoznáme, nemáme ich overených spoločným životom a službou, a tak sa za nich nemôžeme zaručiť s takou istotou, ako je to u kandidátov na webe Naša voľba.

....

Boh otvára kresťanom na Slovensku dvere do politiky. Vstúpime alebo dovolíme, aby sa tieto dvere zavreli, a my stratíme roky, ba možno až desaťročia?

Neobstojí tvrdenie, že niet koho voliť. Ak si sám nešiel kandidovať, môžeš si vybrať z množstva dobrých kandidátov.

Slovensko potrebuje na kľúčových miestach charakterných a schopných ľudí verných Bohu a jeho princípom. Veríme, že takými sú práve kandidáti Našej voľby.

Voľby do VÚC sú aj pre teba Božou výzvou. Nájdi si dobrých kandidátov vo svojom okrese, podpor ich vo svojom okolí a choď 4. novembra voliť!

Evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň nájdete tu.