Ľubica Fečková

12

Niečo o mne

Dátum narodenia: 17.3.1975

Obec trvalého bydliska: Košice-Krásna

Súčasná pracovná pozícia: Špeciálna pedagogička

Spoločenstvo/zbor: Koinonia Ján Krstiteľ, Oáza Vyšný Klátov

Popri svojej práci: už takmer 18 rokov slúžim v komunite Ján Krstiteľ a svojím osobným svedectvom sa snažím povzbudzovať bratov a sestry, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii

Volám sa Ľubica Fečková, som manželka a mama 8-ročného syna. Žijem v Košiciach už osemnásť rokov. Pracujem ako špeciálna pedagogička v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a realizujem projekty na neformálne vzdelávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Chcem prispieť k zmene nášho kraja, lebo mi nie je ľahostajné, kam smeruje. Svoje osobné i profesionálne skúsenosti chcem využiť v prospech všetkých. Najmä v školstve a sociálnej oblasti. Chcem pomôcť prekonávať prekážky zdravotne znevýhodneným, starým a ľuďom v ťažkej situácii, lebo sama som ich musela a musím stále prekonávať. Každá prekážka je pre mňa výzvou. Som síce vzrastom nízka, ale mám odhodlanie a zápal bojovať a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Do politiky som prijala pozvanie, pretože chcem bojovať. „Hľa, tu som, pošli mňa.“ Nestačí, keď budeme sedieť a šomrať. Je potrebné vykročiť a prijať pozvanie, aby Boh mohol meniť Slovensko. Som pripravená, aby si ma Boh použil pri zmene, ktorú chce robiť s našou krajinou. Verím, že Boh miluje Slovensko a môže uskutočniť zmenu zmýšľania ľudí. Verím, že môže nastať prebudenie Slovenska cez zmenu jednotlivých krajov, a preto som sa podujala priložiť ruku k dielu.

Hlavné témy môjho volebného programu:

  • chcem sa podieľať na riešení projektov v našom kraji, na jeho kvalitnom vzdelanostnom, kultúrnom, duchovnom a ekonomickom rozvoji
  • leží mi na srdci nezamestnanosť, regionálne školstvo, ale tiež sociálna oblasť, podnikateľská sféra a cestovný ruch
  • chcem pomôcť prekonávať prekážky zdravotne znevýhodneným, seniorom a ľuďom v ťažkej životnej situácii

Osobnosti a podporovatelia mojej kampane: 

„Ľubica by mala kandidovať preto, lebo život ju naučil bojovať. Verím, že je pripravená bojovať aj v politike za iných.“

Milan Bednárik (vedúci komunity Koinonia Ján Krstiteľ, Oáza Vyšný Klatov)

Kontakt na mňa

Ďalší kandidáti z Košického kraja

58

Anetta Strýčková

Okres Košice V

Živnostníčka, členka Koinonie Ján Krstiteľ, Oáza Vyšný Klátov

1

Igor Babják

Okres Košice I

Technik, člen Koinonie Ján Krstiteľ, Oáza Vyšný Klátov

27

Mgr. Peter Liba

Okres Košice II

Teológ, učiteľ, člen Apoštolskej Cirkvi Košice

36

Zdeňka Olejárová

Okres Košice I

Odborná učiteľka ošetrovateľstva, členka Koinonie Ján Krstiteľ, Oáza Vyšný Klátov

Hľadáte ďalších kresťanských kandidátov vo vašom kraji?
Môžete sa inšpirovať stránkou krestanskikandidati.sk.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Ako voliť?

Kedy sa voľby uskutočnia?

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 4. novembra 2017 (v sobotu) od 7:00 do 22:00.

Kde je moja volebná miestnosť?
Na miesto vášho trvalého pobytu vám obec doručí poštou miesto a čas konania volieb. Ak túto informáciu neobdržíte, kontaktujte vašu obec.

Deň volieb

1

Zoberte si svoj občiansky preukaz. Hlasovať môžete len v obci svojho trvalého pobytu, tzn. volebnom okrsku v ktorého zozname voličov ste zapísaný.

2

Pozvite voliť ďalších plnoletých členov vašej rodiny.

3

Príďte do volebnej miestnosti a predložte volebnej komisii občiansky preukaz.

4

Prevezmite hlasovacie lístky a potvrďte to svojím podpisom.

5

Zakrúžkujte kandidátov Našej voľby a prípadne ďalších, pri ktorých nepochybujete o ich schopnostiach, hodnotách a charaktere.

6

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, môžete zakrúžkovať najviac toľko kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

7

Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať len jedného kandidáta.

8

Vyplnené hlasovacie lístky umiestnite do obálky a zalepte ju.

9

Obálku vhodťe do volebnej urny.

10

Zvyšné hárky hodťe do koša určeného na nepoužité hárky.

GRATULUJEME

Svojimi hlasmi ste ovplyvnili budúcnosť vášho kraja na najbližších 5 rokov 🙂

Ako podporiť

E-mailom

Statusom na facebooku

Finančne prevodom na náš transparentný účet:

SK56 0900 0000 0051 3376 7160

Modlitebne – pozývame ťa k modlitbám za voľby do VÚC 2017. Všetky info na

8dniteraz.krestanvpolitike.sk

Zaves si na Facebook titulnú fotku – vo voľbách do VÚC volím kresťanských kandidátov.

Čo je naša voľba?

Naša voľba je slobodnou iniciatívou lídrov kresťanských spoločenstiev a zborov na Slovensku. Podporujeme členov našich spoločenstiev, ktorí prijali Božie povolanie vstúpiť do politiky. Zároveň však chceme povzbudiť všetkých kresťanov, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za krajinu, v ktorej žijeme.

V posledných rokoch sme na Slovensku svedkami duchovného prebudenia. K Bohu prichádzajú tisíce ľudí, odovzdávajú mu svoje životy a modlia sa za Slovensko.
To všetko v čase, keď sa v mnohých iných európskych krajinách vyprázdňujú kostoly a kresťanská viera sa stáva okrajovou záležitosťou.

Prebudenie nie je len čisto duchovnou či náboženskou záležitosťou. Pred niekoľkými rokmi to kresťanským spoločenstvám pomohla lepšie pochopiť vízia nazvaná 7 vrchov. Tá hovorí, že pre vzrast Božieho kráľovstva v spoločnosti je rozhodujúce, kto bude ovplyvňovať sedem kľúčových oblastí: rodina, vzdelávanie, podnikanie, média, politika, zábava a náboženstvo. Preto sa ako kresťania nemôžeme izolovať a ohraničiť svoju duchovnú službu len na oblasť náboženstva a cirkvi.

Jednou z týchto oblastí je aj politika. Jej stav a úroveň na Slovensku je dlhodobo neuspokojivý.
Boh viedol srdcia lídrov kresťanských spoločenstiev, aby sa začali modliť za politiku a nebáli sa do nej aj vstúpiť.

....

Iniciatíva Naša voľba je teda našou odpoveďou na Božie volanie angažovať sa v spoločnosti a priniesť Božie kráľovstvo do politiky na Slovensku.

Predstavujeme a podporujeme kandidátov, ktorí sú členmi našich modlitbových kresťanských spoločenstiev, zborov či komunít. Sú to ľudia, ktorých dlhodobo poznáme, a ktorých svedectvo života je pre nás zárukou, že budú schopnými a charakternými zástupcami kresťanských hodnôt v politike.

Pri odporúčaní sme hľadeli skôr na konkrétnu osobnosť ako na stranícke tričko.
Nájdete tu preto ľudí, ktorí kandidujú ako nezávislí, ale aj kandidátov koalície OĽANO-KDH-SAS-NOVA.

Okrem členov našich spoločenstiev kandidujú za poslancov alebo županov samozrejme aj iní kresťanskí kandidáti.
V žiadnom prípade si nemyslíme, že len my máme patent na kresťanskú politiku.

Ak by ste chceli spoznať aj iných kandidátov, ktorí sa hlásia ku kresťanskému presvedčeniu, môžete navštíviť web krestanskikandidati.sk. Všetkých kandidátov na tom webe však už osobne nepoznáme, nemáme ich overených spoločným životom a službou, a tak sa za nich nemôžeme zaručiť s takou istotou, ako je to u kandidátov na webe Naša voľba.

....

Boh otvára kresťanom na Slovensku dvere do politiky. Vstúpime alebo dovolíme, aby sa tieto dvere zavreli, a my stratíme roky, ba možno až desaťročia?

Neobstojí tvrdenie, že niet koho voliť. Ak si sám nešiel kandidovať, môžeš si vybrať z množstva dobrých kandidátov.

Slovensko potrebuje na kľúčových miestach charakterných a schopných ľudí verných Bohu a jeho princípom. Veríme, že takými sú práve kandidáti Našej voľby.

Voľby do VÚC sú aj pre teba Božou výzvou. Nájdi si dobrých kandidátov vo svojom okrese, podpor ich vo svojom okolí a choď 4. novembra voliť!

Evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň nájdete tu.