Lukáš Ronec

Niečo o mne

Výkonný riaditeľ, poslanec MsZ Trenčín, člen kapely Lámačské chvály.

Kontakt na mňa

Ďalší kandidáti z kraja

Hľadáte ďalších kresťanských kandidátov vo vašom kraji?
Môžete sa inšpirovať stránkou krestanskikandidati.sk.

Prihlásiť sa na odber noviniek

Ako voliť?

Kedy sa voľby uskutočnia?

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 25. mája 2019 (v sobotu) od 7:00 do 22:00.

Kde je moja volebná miestnosť?
Na miesto vášho trvalého pobytu vám obec doručí poštou miesto a čas konania volieb. Ak túto informáciu neobdržíte, kontaktujte vašu obec.

Deň volieb

1

Zoberte si svoj občiansky preukaz. Ak nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, môžete požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

2

Pozvite voliť ďalších plnoletých členov vašej rodiny.

3

Príďte do volebnej miestnosti a predložte volebnej komisii občiansky preukaz.

4

Prevezmite hlasovacie lístky a potvrďte to svojím podpisom.

5

Vyberte kandidátku číslo 28 – Kresťanská únia.

6

Na hlasovacom lístku pre voľby do európskeho parlamentu môžete zakrúžkovať najviac 2 kandidátov.

7

Zvyšné hárky hodťe do koša určeného na nepoužité hárky.

GRATULUJEME

Svojimi hlasmi ste ovplyvnili budúcnosť Európy na najbližších 5 rokov 🙂

Ako podporiť

E-mailom

Statusom na facebooku

Finančne prevodom na náš transparentný účet:

SK26 0900 0000 0051 5744 3072

Modlitebne – pozývame ťa k modlitbám za voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Zapoj sa

Zaves si na Facebook titulnú fotku – vo voľbách do Európskeho parlamentu volím kandidátov Kresťanskej únie.

Čo je naša voľba?

Naša voľba je slobodnou iniciatívou lídrov kresťanských spoločenstiev a zborov na Slovensku. Podporujeme overených kresťanov, ktorí prijali Božie povolanie vstúpiť do politiky. Zároveň však chceme povzbudiť všetkých kresťanov, aby prevzali svoj diel zodpovednosti za krajinu, v ktorej žijeme.

V posledných rokoch sme na Slovensku svedkami duchovného prebudenia. K Bohu prichádzajú tisíce ľudí, odovzdávajú mu svoje životy a modlia sa za Slovensko. To všetko v čase, keď sa v mnohých iných európskych krajinách vyprázdňujú kostoly a kresťanská viera sa stáva okrajovou záležitosťou.

Prebudenie nie je len čisto duchovnou či náboženskou záležitosťou. Pred niekoľkými rokmi to kresťanským spoločenstvám pomohla lepšie pochopiť vízia nazvaná 7 vrchov. Tá hovorí, že pre vzrast Božieho kráľovstva v spoločnosti je rozhodujúce, kto bude ovplyvňovať sedem kľúčových oblastí: rodina, vzdelávanie,
podnikanie, média, politika, zábava a náboženstvo. Preto sa ako kresťania nemôžeme izolovať a ohraničiť svoju duchovnú službu len na oblasť náboženstva a cirkvi.

Jednou z týchto oblastí je aj politika. Jej stav a úroveň na Slovensku i v Európe je dlhodobo neuspokojivý. Boh viedol srdcia lídrov kresťanských spoločenstiev, aby sa začali modliť za politiku a nebáli sa do nej aj vstúpiť.

....

Iniciatíva Naša voľba je teda našou odpoveďou na Božie volanie angažovať sa v spoločnosti a priniesť Božie kráľovstvo do politiky na Slovensku.

Aj v eurovoľbách podporujeme kandidátov, ktorých dlhodobo poznáme, a ktorých svedectvo života je pre nás zárukou, že budú schopnými a charakternými zástupcami kresťanských hodnôt v európskej politike.

....

Boh otvára kresťanom dvere do politiky. Slovensko i Európa potrebuje na kľúčových miestach charakterných a schopných ľudí verných Bohu a jeho princípom. Veríme, že takými sú práve kandidáti, ktorých vám Naša voľba odporúča.

Voľby do Európskeho parlamentu sú aj pre teba Božou výzvou. Rozhodni sa pre dobrých kandidátov a choď 25. mája voliť!

Evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň vo voľbách do Európského parlamentu 2019.

Evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň vo voľbách do VÚC 2017.